Het bieden van een luisterend oor is uiteraard mijn eerste aandachtspunt bij de aanpak van uw hulpvraag.
Daarnaast zie ik het als mijn taak om, samen met de cliënt, op zoek te gaan naar zijn/haar zelfhelende capaciteiten.
Ik help de cliënt realistische doelen stellen, de eigen vaardigheden te ontdekken, te gebruiken en indien nodig uit te breiden.

Doorheen het therapeutische proces neem ik a.h.w. een coachende rol op mij.

Gezien de actieve rol die ik verwacht van mijn cliënt, is het duidelijk dat ik een welbepaalde doelgroep voor ogen heb.

Het betreft gesprekstherapie. Het is dus van essentieel belang dat de cliënt bereid is te praten over zichzelf en haar of zijn klachten. Bovendien is het belangrijk is dat zij/hij bereid is de eigen verantwoordelijkheid onder ogen te zien i.v.m het ontstaan van het probleem, maar eveneens bij het streven naar een oplossing.

Kortom: de cliënt (opnieuw) vertrouwen geven in zichzelf en op die manier zijn/haar zelfredzaamheid in de toekomst versterken, vormen het ultieme streefdoel van de therapeutische gesprekken.